22 mei 2017

Tijs Goldschmidt over Martin Brandsma


Hoe een man een vogel wordt


Kunstenaar Martin Brandsma observeerde lang en liefdevol een klapekster. Tijs Goldschmidt liep mee met de waarnemer, die zich zo inleeft dat hij – bijna – verandert in de vogel.

14 mei 2017

opening Martin Brandsma  

        


 


Katalin Herzog: zaaltekst Martin Brandsma

HOE IS HET OM EEN KLAPEKSTER TE ZIJN?

Over de mentaliteit en het beeldende werk van Martin Brandsma.


Zo’n zevenhonderd uur per winterseizoen brengt Martin Brandsma door in de natuur om een vogel te observeren. Dat is de klapekster, een deftig in zwart, wit en grijs geklede vogel, ter grootte van een merel. Gedurende herfst, winter en voorjaar bevindt hij zich in verschillende delen van Nederland waar het voor hem goed jagen is. Daarna vertrekt hij naar andere streken om er te paren en te broeden.Brandsma kijkt naar en tekent de vogel, verzamelt en registreert er gegevens over, raadpleegt ornithologische literatuur en spreekt met gedragsbiologen over hun onderzoek. Tegelijkertijd maakt hij kunstenaarsboeken, tentoonstellingen, hij voert performances uit en organiseert ‘sessies’ met de klapekster als focus. Vanuit een complexe, biologische/artistieke mentaliteit observeert hij de vogel en gebruikt de uitkomsten daarvan in zijn beeldend werk. Op deze wijze leert hij de vogel kennen, maar ook zichzelf als mens en kunstenaar.

Brandsma zoekt de klapekster op in diens territorium waar die meestal op de top van een boom balancerend het landschap afspeurt naar vijanden en prooien. Dan duikt hij plotseling naar beneden om muizen, hagedissen en kleinere zangvogels te vangen en fixeert deze vervolgens op een doorn of een gevorkte tak. Later haalt hij de voorraad op om te verorberen.


Bij het observeren neemt Brandsma een bijna wetenschappelijke houding aan. De veelsoortige gegevens die hij verkrijgt, noteert hij in strikte tabellen en vult die verder aan met kleine experimenten en snelle schetsen om de houdingen en bewegingen van de vogel vast te leggen. Bij gefixeerde prooien plaatst hij camera’s om te registreren wanneer en hoe deze opgegeten worden en of de vogel daarbij aan zijn linker- dan wel zijn rechterpoot de voorkeur geeft.

Dergelijke activiteiten zouden een gedragsbioloog niet misstaan, maar Brandsma heeft meer op het oog. Van kinds af aan is hij geïnteresseerd in vogels; hun uiterlijk en gedrag raken hem. Hij heeft zowel belangstelling voor hun biologische kenmerken en evolutie als voor hun ‘gelijkenis’ op en ‘verbondenheid’ met mensen. Dat hij voor de klapekster koos, is ten dele toevallig; het grafische voorkomen en het bijzondere gedrag van de vogel hebben echter ook met zijn keuze te maken.

28 apr. 2017

Poster Martin Brandsma

ontwerp poster Hansje van Halem
uitvoering: Charles Nypels Lab
Martin Brandsma 


24 apr. 2017

Martin Brandsma opening 13 mei 16.00 uur


 MARTIN BRANDSMA             
       


HANDLEIDING VOOR FIXATIES                                 
In deze presentatie laat Martin Brandsma via een installatie van foto’s een dubbel spoor binnen zijn oeuvre zien: het observeren van het gedrag van dieren en het beeldend verwerken van verbanden tussen dieren en mensen. De foto’s tonen prooien van drie (individuele) klapeksters van het Adderveen, Wateren (Drenthe), Delleboersterheide, Oldeberkoop (Friesland) en Landgoed de Eese, Eesveen (Overijssel), vogels die Brandsma in de winter van 2016-2017 heeft bezocht en geobserveerd. Deze foto’s zouden als handleidingen kunnen dienen voor andere klapeksters om bijvoorbeeld levendbarende hagedissen te vangen en op de juiste wijze voor later te bewaren. Maar een klapekster hoef je dit niet te leren. Het is juist de mens, die met behulp van de wijzende en aanrakende hand dit dier in deze precaire situatie leert kennen. De vogel is hierbij behulpzaam geweest. Hij heeft het specimen al klaargelegd, soms nog levend op een tak   gefixeerd, zodat de mens als een bioloog zijn volledige aandacht op dit koudbloedige dier kan richten. Brandsma verbindt hier de afstand, die nodig is voor het observeren van gedrag, met nabijheid door het territorium van de vogel te betreden en de prooi daadwerkelijk aan te raken. Zo geeft hij ons een beeldende handleiding voor een omgang met dieren en de natuur, die niet door gebruik, maar door respect en inlevingsvermogen wordt gekenmerkt.  Katalin Herzog


expositie HANDLEIDING VOOR FIXATIES 13 mei - 17 juni, opening 13 mei 16.00 uur

  

Joachim Schmid overzicht expo Bilderbuch 2.01 apr. 2017

Hansje van Halem publicatie


                     Charles Nypels Lab just finished the Riso-spread for my new publication with
                     details of my galerieblockc posters! The other pages of the book are currently
                     being printed at Uitgeverij de Buitenkant in countless PMS-colors. - Release
                     date June 15th at the opening of the exhibition "Hansje van Halem: in patterns"
                     at Bijzondere Collecties UvA. uit:Hansje van Halem facebook

20 mrt. 2017

Joachim Schmid bookshop

Uitgelicht: 

Joachim Schmid: Bilderbuch 2.0 
Bilderbuch is gebaseerd op een uitgebreid archief met foto's uit kranten, tijdschriften, boeken etc. die Joachim Schmid in een periode van meer dan 40 jaar heeft verzameld. De foto's zijn ontdaan van de oorspronkelijke context en worden zonder commentaar gepresenteerd.
Berlijn 2017, 21 x 14.8 cm, 144 pagina's, kleur, €32

Joachim Schmid zaaltekst David Stroband

Foto’s en Joachim Schmid De titel verraadt het al: Joachim Schmid (geboren in 1955 en wonend en werkend in Berlijn) houdt zich bezig met foto’s. En hoe! In een tekst over zijn werk wordt zijn vermoeden aangehaald (1) dat er niet veel mensen in de wereld zullen zijn die zo veel beeld hebben gezien als hij. Tussen de late jaren 80 en halverwege de jaren 90 zag hij gemiddeld 1000 foto’s per dag. Op sommige dagen waren dat er wel eens 10000. Hij moest dan aan het einde van de dag zijn ogen sluiten om weer uit zijn ‘beeldwereld’ te kunnen stappen. Schmid, opgeleid in design en visuele communicatie aan de Hochschule der Kunste Berlin, hield zich aanvankelijk helemaal niet bezig met het tonen van fotografie. Wel met kijken en schrijven! Een tijd lang schreef hij kritieken en essays voor het fotoblad ‘’European Photography’’ en ging in 1982 een eigen blad uitgeven: “Fotokritik”. In dit blad kon hij zijn eigenzinnige, tegendraadse visie op fotografie meer ruimte geven.

12 mrt. 2017

Joachim Schmid opening

Joachim Schmid bookshop

  

  Joachim Schmid voorbereiding expositie

Joachim breekt een ruggetjeJoachim Schmid poster

poster ontwerp Hansje van Halem

27 feb. 2017

Joachim Schmid Bilderbuch 2.0 aankondiging


  Galerie Block C
  11 maart – 15 april 2017

  Opening 11 maart 16.00 uur 

  JOACHIM SCHMID, BILDERBUCH 2.0


  Joachim Schmid (1955) is een vanuit Berlijn opererend kunstenaar. Hij werkt veelal  met gevonden foto’s. Zijn werk wordt internationaal tentoongesteld en is opgenomen  in tal van collecties. 
  Bij Galerie Block C laat Schmid een keuze uit zijn project “Bilderbuch” zien: een  omvangrijk archief van foto’s verzameld over een periode van meer dan veertig jaar.  Niet alleen de voorstelling, ook de manier waarop het is gereproduceerd speelt een  belangrijke rol.
  Naast een selectie van prints wordt zijn nieuwe, uitgebreide kunstenaarsboek  ‘Bilderbuch 2.0’ gepresenteerd. 
  Verder toont hij enkele verwante uitgaven uit de jaren tachtig.
  Er zijn diverse kunstenaarsboeken van Schmid te koop.


  poster ontwerp Hansje van Halem

27 jan. 2017

In voorbereiding Bilderbuch 2.0


          Joachim Schmid
         11 maart - 15 april 2017
         opening 11 maart 16.00 uur 
      

17 jan. 2017

pauze

tot 11 maart 2017 gesloten

10 dec. 2016

Jet van Oosten in Pictura


OP DE BANK VOOR…..

                              11 december 2016 t/m 22 januari 2017 Jet van Oosten in Pictura, Groningen 
                              Bij de presentatie verschijnt een vouwblad.
          
                              Opening door Han Steenbruggen op 11 december om 16.00 uur.  
                              Pictura Martinikerkhof 26 Groningen 
20 nov. 2016

Opening Jachttrofeeën Jet van Oosten

foto's Robert Mulder 


30 okt. 2016

Hans-Peter Feldmann pers

 trendbeheer klik hier voor meer informatie
Hans Peter Feldmann in galerie Block C, Groningen

De welhaast legendarische Düsseldorfse kunstenaar Hans Peter Feldmann was zelf aanwezig tijdens de opening en had het samen met zijn vrouw duidelijk naar zijn zin: “Schön al diese junge leute” sprak hij verheugd. Op zaterdag 1 oktober opende zijn solo tentoonstelling in Galerie Block C in Groningen. Een eigenzinnige kunstenaar met 50 jaar oeuvre in een net zo eigenzinning geprogrammeerd initiatief van de eigenaren Agnes Scholte en Marinus Augustijn.

Veel werken in een bijna een mini overzichts tentoonstelling en dat is wel bijzonder gezien zijn cv. met daarop de grote instituten als de Bienale Venezia (2009), Serpentine Gallery, Alte Pinakothek ed.

T/m 6 november a.s.

(een bericht van Wim Bosch)


Dagblad van het Noorden  06-10-2016 

 


  

Jos Jansen op de Haar.

Kunstruimte Galerie Block C, Westerhavenstraat 14a, toont nog tot en met zondag 6 november werk van de Duitser Hans-Peter Feldmann (75).

In een inleiding over Feldmann zegt Minerva-docent David Stroband: “Hans-Peter Feldman is een professionele voyeur. Bij iedere tentoonstelling maakt hij de kijker deelgenoot van zijn fascinatie voor allerhande beeldmateriaal. Ook de talloze boeken die hij inmiddels heeft gemaakt laten alle mogelijke beeldmotieven zien.

Het boekje ‘Voyeur’, waarvan al 6 verschillende edities zijn uitgekomen, toont rond de 800 door hem verzamelde plaatjes. Ze zijn lukraak geplaatst en er is geen tekst aanwezig. Wel komen bepaalde motieven, echte Feldmann-motieven, steeds terug: schommelende meisjes, bergen, olifanten, spelende mensen in zee, paarden, meeuwen, clowns, interieurs van paleizen en veel foto’s met een erotische of pornografische lading.”

Galerie Block C wordt gerund door Marinus Augustijn en Agnes Scholte. “In 2013 zijn we begonnen. We hadden eigenlijk een ‘no budget galerie’ voor ogen. Je stuurt gewoon wat uitnodigingen rond via internet. Zo zijn we begonnen. Onze derde tentoonstelling was van grafisch vormgever Hansje van Halem. Vanaf dat moment hebben we ook bij iedere tentoonstelling een affiche. Hansje stelde voor die posters te gaan maken en dat vonden we een aantrekkelijk idee. We hebben haar de vrije hand gegeven. Aan de posters herken je meteen dat het om Galerie Block C gaat.”

Voor de Gezinsbode zet ik beide galeriehouders op de foto samen met een serie ‘opgeblazen’ nostalgische voetbalplaatjes van spelers van Hamburger SV. Marinus Augustijn: “Een paar weken voor de expositie was ik in de Hermitage in Petersburg. Daar heb je een zaal gewijd aan de Russische veldtocht van Napoleon. De zaal hangt vol met generaals die gevochten hebben tegen Napoleon. Je zou kunnen zeggen dat in die zaal het favoriete team hangt van de tsaar. Het formaat van die schilderijen komt vrijwel overeen met de voetbalplaatjes die hier hangen. En dan zie je dat het gevoel van een favoriet team en dat je daar dan de plaatjes van wilt hebben, dat dat op alle niveaus in de maatschappij aanwezig is.”

Galerie Block C is open op vrijdag, zaterdag, zondag 13.00-17.00 uur.